СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Сигнали и жалби може да изпращате на direktor_atanasov@mail.bg
Електронен дневник
Разширено търсене

МенюЕ-вестник

Брояч

Учители

  • Златко Профиров Атанасов, магистър − Директор
  • Валентина Цветанова Терзиева, магистър − Зам. директор по учебната дейност
  • Марийка Стефанова Димитрова, магистър − Зам. директор по учебната дейност
  • Мариана Георгиева Василева, магистър − Зам. директор по АСВ
  • Лиляна Николова Петкова, магистър − Педагогичеси съветник
  • Красимира Димова Георгиева, магистър − Педагогичеси съветник
  • Биянка Бориславова Тенчева, магистър − старши учител
  • Радостина Динева Кръстева, магистър − старши учител
  • Станка Иванова Стамова, магистър − старши учител
  • Веселина Стоилова Кючукова, бакалавър − старши учител
  • Звезделина Георгиева Гечева, бакалавър − старши учител
  • Светлана Йовчева Янкова, бакалавър − учител
  • Екатерина Михайлова Георгиева, магистър − старши учител
  • Илонка Стойчева Стойчева, магистър − старши учител
  • Марияна Димитрова Панчева, магистър − старши учител
  • Милена Велинова Базлянкова, магистър − старши учител
  • Антонина Янкова Батурова, бакалавър − учител
  • Зоя Димитрова Гълъбова, бакалавър − старши учител
  • Светлана Милушева Запрянова, бакалавър − старши учител
  • Северина Христова Вълчева, бакалавър − старши учител
  • Стела Станилова Димитрова, бакалавър − старши учител
  • Цветелина Атанасова Дялкова, бакалавър − учител
  • Юлия Николова Станкова, бакалавър − старши учител
  • Валентина Славеева Стефанова, магистър − старши учител
  • Добромира Тодорова Бъчварова, магистър − старши учител
  • Дияна Желева Димитрова, магистър − старши учител
  • Димитрина Георгиева Вълкарева, магистър − старши учител
  • Керана Димова Стамова, магистър − старши учител
  • Мария Профирова Сиджимова, магистър − старши учител
  • Таня Събева Райкова, магистър − старши учител
  • Атанаска Ангелова Мишонова, бакалавър – старши учител
  • Диана Иванова Милушева, бакалавър – старши учител
  • инж. Елена Георгиева Митрева-Гълбачева, бакалавър – старши учител
  • Мария Тоскова Вълкова, магистър – главен учител
  • Мария Иванова Гьошева, магистър – старши учител
  • Петър Цветков Петров, магистър – старши учител
  • Светла Йорданова Илчева, магистър – главен учител
  • Светла Данаилова Чаушева, магистър – старши учител
  • Петко Дионисиев Цанев, магистър – старши учител
  • Галина Георгиева Балабанова, магистър – старши учител
  • Златка Кирилова Колева, магистър – старши учител
  • Силвия Валентинова Барутчиева, магистър – старши учител
  • Мария Делчева Карашлиева-Иванова, магистър – старши учител
  • Валентина Тончева Мингова, магистър – старши учител
  • Теодора Иванова Богданова-Литова, магистър – главен учител
  • Недялка Янчева Петкова, магистър – старши учител
  • Кирил Гогов Гогов, бакалавър – учител
  • Манол Иванов Тънтъров, магистър – старши учител
  • Тони Борисов Кънчев, бакалавър – старши учител
  • Иван Стойчев Стойчев, бакалавър – учител
  • Евгения Неделчева Пейкова, бакалавър – старши учител
  • Юлиана Стефанова Апостолова, магистър – старши учител
  • Марияна Иванова Бозакова, магистър – старши учител
  • Димитър Илиев Кичков, магистър – старши учител
  • Христо Иванов Чобанов, магистър – старши учител
  • Тодорка Костова Карагяурова, бакалавър – старши учител
  • Росица Георгиева Точева, магистър – старши учител
  • Дияна Петкова Чолакова, бакалавър – старши учител
  • Величка Янкова Димитрова, бакалавър – старши учител
  • Радмила Делчева Илиева, магистър – главен учител
  • Антоанета Йорданова Добрева, бакалавър – старши учител
  • Николина Стоева Янкова, магистър – старши учител
  • Мария Иванова Тенева, магистър – старши учител
  • Славейка Петкова Бойдева, магистър – старши учител
  • Ваня Борисова Добрева, магистър – старши учител
  • Минка Добрева Стоянова, магистър – старши учител
  • Иванка Начева Велкова, магистър – старши учител
  • Анна Георгиева Владимирова, магистър – главен учител
  • Иванка Богданова Димова, магистър – старши учител
  • Райна Тодорова Чаракчиева, бакалавър – старши учител
  • Марийка Петрова Илиева, бакалавър – старши учител
  • Теодора Ташева Герджилова, бакалавър – старши учител
  • Снежана Велчева Василева, магистър – старши учител
  • Мариета Благоева Димитрова, магистър – старши учител
  • Димитрийка Пенкова Кермедчиева, бакалавър – старши учител
  • Емилия Венчева Георгиева, бакалавър – старши учител
  • Бянка Кирева Стоянова, магистър – старши учител
  • Ангелина Давидова Попова, магистър – старши учител в подготвителна група
  • Величка Петрова Стоянова, бакалавър – възпитател
  • Фанка Илиева Серафимова, магистър – старши възпитател
  • Женя Добрева Георгиева, бакалавър – старши възпитател
  • Алексей Атанасов Настев, магистър – старши възпитател
  • Антоанета Николова Вълкова, бакалавър – старши възпитател
  • Кремена Спасова Калайджиева, бакалавър – възпитател
  • Петя Кирилова Кирчева, бакалавър – старши възпитател
  • Златослава Радкова Димова, магистър – възпитател
  • Миглена Ангелова Божинова, бакалавър – възпитател
  • Десислава Красимирова Иванова, бакалавър – възпитател
  • Веселина Профирова Кинева, магистър – старши възпитател
  • Елена Миткова Николова, бакалавър – възпитател
  • Радка Калинова Милкова, бакалавър – възпитател
  • Златка Атанасова Кърцева, бакалавър – възпитател
  • Цветана Гочева Петрова, бакалавър – възпитател
  • Петя Русчева Георгиева, бакалавър – възпитател
  • Даниела Красимирова Колева, бакалавър – възпитател
  • Елена Христова Коларова, бакалавър – възпитател
  • Антоанета Иванова Недялкова, магистър – възпитател
  • Айфер Салим Бабаева, магистър – старши възпитател
  • Радослав Стойков Василев, бакалавър – старши възпитател
  • Дечка Георгиева Митева, магистър – главен счетоводител
  • Милена Миткова Тодорова, средно – касиер
  • Драгица Николова Димовска, средно – ЗАТС
  • Илия Иванов Илиев, бакалавър – админ.инф.с-ми
  • Данка Тодорова Янкова, магистър – библиотекар
  • Мартин Янков Топалов, магистър – техн.организ.
  • Ралица Велчева Велчева, бакалавър – помощник на уч.
  • Христо Григоров Христов, средно – домакин
  • Тодор Николов Павлов, средно – дърводелец
  • Слави Панайотов Митрушев, ср.спец. – огняр
  • Мая Варадинова Атанасова, основно – чистач
  • Фатме Хасан Сюлейман, основно – чистач
  • Нефие Рамадан Ахмед, основно – чистач
  • Хабибе Бекир Ахмед, основно – чистач
  • Семихат Фахри Яшар, основно – чистач
  • Гюлкибар Мехмед Юсеин, основно – чистач
  • Незие Ибиш Кадир, основно – чистач
  • Байсе Раиф Осман, основно – чистач
  • Фатме Мехмед Шабан, основно – чистач
  • Хаджер Расим Осман, основно – чистач
  • Мила Николова Христова, средно – чистач
  • Митко Тодоров Христов, средно – портиер
  • Тихомир Кръстев Илиев, средно – портиер
  • Вълчо Димитров Ангелов, средно – портиер
  • Стефан Вълков Илиев, средно – портиер
 • Учителски колектив

  Ръководство

  Катедра БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Катедра ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

  Катедра МАТЕМАТИКА

  Катедра ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Катедра ПРИРОДНИ НАУКИ

  Катедра ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

  Катедра ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ТРУД И ТЕХНИКА

  Катедра ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Катедра НАЧАЛЕН ЕТАП

  ВЪЗПИТАТЕЛИ

  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ


Виртуална разходка | Резултати от състезания и олимпиади |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини