ЗНАНИЕ ОТ ДРЕВНОСТТА
Публикувана от koordinator на 30.01.2018 - 17:17
"В СВЕТА НА ДРЕВНИТЕ БОГОВЕ И БОГИНИ"
Знание от древността

Има религия на земята, в която хора и богове стоят много близо един до друг…
Зевс, Хера, Посейдон, Хермес, Хефест, Афродита, Атина, Аполон, Артемида, Арес, Нике… Преданията разказват как в далечното минало съдбата на обикновените хора е подчинена на безсмъртните обитатели на заснежената мистична планина Олимп. Ала още разказват, че всички те - безсмъртните - приличат и отразяват себе си в превъзхождащите ги със своето човешко светоусещане хора.
В Елада боговете имат човешки вид, човешки чувства и слабости. Цялата вселена - земята, реките, моретата, небесата, подземният и подводен свят, реалностите, обкръжаващи простосмъртните, са една огромна цялост, подвластна на типично човешки закони и взаимоотношения. На 25.01.2018 г. тези богове се докоснаха до една огромна ценност - бяха деца, а децата на „Паисий“ бяха богове…
Представителната изява „Богове и богини в Древна Елада“ по проект „Твоят час“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, разкри вълненията, усещанията, фантазията на учениците за божествения и загадъчен свят на гръцките легенди и митове, а интересна презентация представи кратка информация за олимпийския пантеон. 12 петокласници с ръководител г-жа Теодора Богданова, разкриха своето детско и непринудено виждане за облеклото и визията на древните елински богове. Демонстрираха одухотворено и нарисуваха искрено натрупани знания за една магическа и интересна древна вселена, показаха, че божествената частица се крие и пребъдва чрез тях – нашите деца!
Благодарим на Анастасия Георгиева Симеонова, София Христова Демирева, Гергана Георгиева Въчева от V А клас и на Кристиян Христов Габеров, Виктория Боян Николова, Мария Иванова Халачева, Окай Северинов Каракашев, Десислава Христова Николова, Марина Владинова Иванова, Златина Дениславова Ракишева, Георги Тодоров Тодоров, Даниел Младенов Иванов от V В клас за споделеното и вълнуващо преживяване!