ЗНАМ И ПРОГРАМИРАМ
Публикувана от koordinator на 05.10.2017 - 20:07
Европейската седмица на програмирането (EU Code Week)
Настоящото предложение предвижда училищна инициатива в СУ „Отец Паисий“, свързана с Европейската седмица на програмирането (EU Code Week). Със своя състезателен и екипен характер тя е насочена към обогатяване на знанията и развиване на уменията по програмиране, към стимулиране и мотивация на учениковата личност, лично творческо и бъдещо професионално развитие на участници и зрители в тази научна област. Участниците ще бъдат и сътрудници и партньори, желаещи да експериментират, прилагат новости, творят.
Основната цел е: Визия за живот чрез код: представяне на програмирането като нова, модерна, необходима и търсена грамотност сред младите хора.
Визия за живот чрез код: представяне на програмирането като нова, модерна, необходима и търсена грамотност сред младите хора.
Представителни ученически изяви:
16.10.2017 г. - „Играй и програмирай с Робко!“;
17.10.2017 г. – „Да преборим агресията чрез диганостика в цветове“;
18.10.2017 г. - Music&Code&Dance;
19.10.2017 г. – „Asistent” в помощ на възрастните хора;
20.10.2017 г. – Състезание „Знам и програмирам!“ – заключителен етап на инициативата.
Заповядай те! Обещаваме, ще бъде интересно!